Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

ΟΙ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ξένιος Ζεύς/Δίας
Μετά δε την μάχην , έρχεται προς τον Παυσανίαν ο Λάμπων, ο πρώτιστος των Αιγινητών , και λέγει , να κόψη την κεφαλήν του Μαρδονίου , και να κρεμάσει αυτήν εις εκδίκησιν του Λεωνίδου. Επειδή ο Ξέρξης ούτως εκρέμασε την κεφαλήν του Λεωνίδου. 
Ο δε Παυσανίας απεκρίθη ταύτα:
Εκείνα είναι ίδια των βαρβάρων , οίτινες νομίζουσιν εκδίκησιν και θρίαμβον την τιμωρίαν των νεκρών σωμάτων. Ως προς τους Έλληνας όμως , ικανήν δίκην έδωκαν αι ψυχαί των ενταύθα κειμένων Περσών.

-Απόσπασμα από το βιβλίο « Τρόπαιον ελληνικόν » που εκδόθηκε το 1818

*σημείωση ιστολογίου: 
-πρόκειται για την μάχη των Πλαταιών τον Αύγουστο του 479 π.Χ.
Όπως διαβάζουμε , οι Έλληνες δεν είναι εκδικητικός λαός για να πράξουν ό,τι έπραξαν οι Πέρσες , βεβηλώνοντας τους νεκρούς Έλληνες στην μάχη των Θερμοπυλών ένα χρόνο νωρίτερα δηλαδή το 480 π.Χ.
Είναι ένα μήνυμα ανωτερότητας που έρχεται από την Αρχαία Ελλάδα και αποστομώνει τους δήθεν λάτρεις του αρχαίου ελληνικού πνεύματος , που στην πραγματικότητα είναι βάρβαροι και δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό δηλαδή της φιλοξενίας των ξένων που μάλιστα οι  πρόγονοί μας , είχαν θεοποιήσει!
Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου